Zber a preprava odpadov

preprava a zber odpadov želiezovce mikona plus

Zber a preprava tuhých komunálnych odpadov sa vykonáva v rámci cyklického zberu zberovými vozidlami s lineárnym stláčaním zo zberových nádob a kontajnerov.

Pri využívaní prekladacích staníc sa využívajú súpravy s naťahovacími „abroll“ kontajnermi rozličných objemov podľa potreby.

Pre menšie objemy odpadov sa využívajú reťazové nosiče s kontajnermi typu „VOK“