Triedený odpad

AKO TRIEDIŤ

PAPIER

suchý, čistý a bez ďalších prímesí je vhodný na recykláciu a vkladáme ho do modrých vriec
PATRIA SEM: zošity, časopisy, letáky, papierové vrecká, papierové obaly na vajíčka, katalógy, plagáty, noviny, krabice z tvrdého papiera. Ak má krabica fóliové okienko, prosím vytrhnite fóliu a zahoďťe ju do komunálneho odpadu (KUKA nádoba).
NEPATRIA SEM: papier s hliníkovou fóliou, vrstvené obaly, kuchynské utierky - jednak sú použité a vyrábaju sa z PET fliaš a nie z papiera, použitý papier na pečenie, PLIENKY !!!

SKLO

pri odovzdávaní skla je najlepšie sklo nerozbiť na drobné črepy a vložiť ho do zelených vriec
PATRIA SEM: sklenené fľaše, poháre, nádoby, obaly a predmety zo skla, tabule skla, sklenené náhrobné kahance
NEPATRIA SEM: porcelán (taniere, šálky, umývadlá a WC misy, ktoré už doslúžili, zrkadlá, obrazovky z PC a TV, autosklo a drôtené sklo.

Sklo od Vás putuje k nám do boxu s čírim sklom, ak je napr. fľaša číra. Ak je zelená, žltá, alebo hnedá, putuje do boxu s farebným sklom. Keď sa naše boxy naplnia, posielame sklo na recykláciu. Ročne takto ručne spracujeme viac ako 200t skla, čo je zhruba 7 vagónov. Aj vďaka Vám. Ďakujeme, že separujete :)

Vedeli ste, že sklo je možné recyklovať donekonečna? Tavením, totiž nestráca svoje vlastnosti. V prírode sa rozkladá veľmi dlho až 4000 rokov, čiže prakticky vôbec :( Tak nám ho radšej pošlite, najlepšie oddelene od plastov či papiera. Buď v kontajneri na sklo ak ho vaša obec má, alebo vo vreci vyložte pred dom pri najbližšom zbere separovaného odpadu. Ak nemáte vhodné vrece - vyžiadajte si ho na OÚ. Radi ho zabezpečíme.

PLASTY

sú recyklovateľné len obmedzene. Plasty vhadzujeme do žltých vriec.
PET fľaše: povoľte vrchnák, vypustite vzduch stlačením fľaše. Ak nevládzete, položte fľašu na zem a stúpte na ňu. Potom uzáver zatvorte. Vypustením vzduchu z fľaše sa vám do vreca zmestí viac fliaš ako predtým ;)

Trojuholník s troma šípkami je pre výrobcov povinnosťou. Na výrobku musí byť vyznačené z ktorého materiálu je vyrobený. Čo znamenajú čísla v trojšípkovom symbole ? Číslo v trojuholníku a písmená pod ním označujú druh materiálu.

 = ÁNO, tieto plasty patria do separovaného zberu

= NIE, tieto vhoďte do kumunálneho odpadu

 

PET = Polyetylén                      

  PET fľaše od nápojov, kozmetiky, čistiacich prostriedkov,

✗  kelímky, plastové obaly z vajíčok s týmto označením

                                                                         

PE-HD alebo  HD-PE                 

  obaly z pracích gelov a práškov, šampónov, sprchovacích, šampónov a gelov, bedničky, bandasky a vedrá aj s vrchnákmi

 neznečistené sáčky, igelitky a fólie

                         

PVC = Polivinylchlorid             

✗   vlnité krytiny, odpadové a vodovodné potrubia

 

PE-LD alebo LD-PE  

  mikroténové sáčky, igelitky, fólie

                       

PP = Polypropylén 

   kelímky od jogurtov, margarínov a smotán,      

  jednorázové poháre, taniere, príbory

  obaly z čistiacich prostriedkov,kozmetiky, sprch. šampónov

✗   obaly zo sladkostí, keksíkov, strukovín, cestovín

 

PS = Polystyrén

✗    plastové obaly na vajíčka označené týmto symbolom,

    kelímky od jogurtov a smotán a margarínov

   extrudovaný polystyrén

 

PBT = Polybutyléntereftalát

✗    ostatné druhy umelej hmoty, napr. vrecia z granúl pre psov

✗    kelímky a obaly s týmto označením,

 

PC - Polykarbonát

✗     napr., dutá plochá komôrková krytina

 

KOVOVÉ OBALY

patria do červených vriec. Ak sa vo vašej obci používajú len tri farby vriec, kovové obaly môžete odovzdávať v jednom vreci so sklom. To znamená, že ich vhadzujete do zelených vriec.
PATRIA SEM: konzervy a plechovky od nápojov, kovové vrchnáky fliaš, obaly zo sprejov, teda spreje samotné bez plastových vrchnákov, či dávkovačov => tie vhoďťe do plastu. Kovový šrot, staré kľúče,či visiace zámky a pod.
NEPATRIA SEM: výrobky vyrobené z viacerých materiálov s prevahou kovu, resp. plechu. Kovové obaly vrátane obsahu. Obsah vyprázdnite u vás doma a prázdny obal odovzdajte.

Viacvrstvové kombinované materiály

známe ako TETRAPAKy vkladáme do oranžových vriec. Ak sa vo vašej obci používajú len tri farby vriec, VKM môžete odovzdávať v jednom vreci s plastami. To znamená, že ich vhadzujete do žltých vriec.
PATRIA SEM: tetrapaky z mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, z džúsov a ovocných štiav a vína.
NEPATRIA SEM: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, korenín, nanukov, kakaového prášku. Tieto všetky uvedené vhoďťe do komunálneho odpadu (KUKA nádoba)