Stavebný odpad

stavebný odpad želiezovce mikona plus

Stavebné odpady sú odpady, ktoré vznikajú pri uskutočňovaní stavebných prác, demoláciách, rekonštrukciách, ktoré sú zaradené podľa katalógu odpadov a sú dočasne ukladané na  „zariadení na zber a zhromažďovanie odpadu“  bez predchádzajúceho triedenia, kde budú následne recyklované.

Sú to hlavne: BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY a KERAMIKA.