Kontakt

Mikona plus s.r.o.

Sídlo firmy:

Železničná 39
Želiezovce
937 01

info@mikonaplus.sk

036/751 80 20

Konateľ spoločnosti

Ján Kondač ml.
 

Komunálny odpad

Ján Kondač ml. 
0903 757 031

Skládka TKO

0911 626 249

Vedúca skládky TKO

Anikó Pásztorová
0904 205 287

Triedený zber

Katarína Kondačová

mikonaplus@gmail.com
0903 424 983

Technik

Marian Kondač
0911 817 922

Milan Herceg
0903 757 397

Fakturácia

Pavlína Sakáčová

fakturacia@mikonaplus.sk
0902 620 089

Účtovníctvo

Perla Szalaiová  
0903 201 258

Mzdy

Soňa Volfová  

mzdy@mikonaplus.sk
0902 047 291